2012 Yılından Mordem’e…

“ilk”lerin Kurumu…

Mordem Fotokopi & Yayıncılık; sadece fotokopi ve yayıncılık alanında kazandığı başarı ve kalitesiyle değil ülke geneline bu kaynakları ulaştırma hizmet anlayışıyla, bilinirliği, müşteri memnuniyeti, ciddi ve örnek kurumsal kimliği, kalitesi ve güvenirliliğiyle de aynı zamanda Mordem’in anlamı olan ‘aydın nesillere ve geleceğe yol göstericilik’ misyonunu üstlenmektedir.

Eğitim; Ciddi, Büyük Ve Güvenilir Kurumların İşidir…

Toplumsal sorumluluk gereği vergi ödemenin kutsallığına inanan, vergisini tam ve zamanında ödemeyi ilke olarak benimseyen Mordem Fotokopi & Yayıncılık, bu tutumuyla eğitimin; ciddi, büyük ve güvenilir kurumların yükümlülüğü olduğunu da kanıtlamıştır.

Kaliteli ve kapsamlı yayınları, seçkin eğitimcilerden oluşan nitelikli kadrosu, özgün bir sistematiğe ve planlamaya sahip bir paylaşım anlayışıyla, özveriyle ve yeniliklere açık bir tutumla çalışan her yıl binlerce arkadaşa başarıya ulaşma noktasında yardımcı olmaktadır.

Sosyal Sorumluluk…

Mordem Fotokopi & Yayıncılık, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında eğitim kampanyalarını da desteklemektedir. Özellikle, kütüphanesi bulunmayan okullara kütüphane kurmak için her yıl düzenli olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerekli yardımı ve desteği sağlayan Mordem Fotokopi & Yayıncılık, aynı şekilde, geliri düşük arkadaşlara da kitap yardımı yapmaktadır.